16-18.06.2016 Patologia ciąży

Formularz zgłoszeniowy

Kierownik naukowy kursu: prof. dr hab. Romuald Dębski
Wykładowcy: prof. CMKP dr hab. Romuald Dębski, prof. dr hab. Jan Oleszczuk,
dr n. med. Piotr Szkodziak, dr n. med. Marzena Dębska
Termin: 16-18.06.2016
Miejsce: Wierzba Ośrodek PAN, Dom Pracy Twórczej, 12-220 Ruciane Nida
Liczba punktów edukacyjnych: 18
Koszt kursu: 1900zł

Tematy wykładów:


prof. CMKP dr hab. Romuald Dębski
• Ciąża fizjologiczna- niby fizjologia ale...
• Ocena szyjki macicy w ciąży
• Najczęstsze błędy w prowadzeniu ciąży

dr n. med. Piotr Szkodziak
• Infekcje dróg moczowych w ciąży - aspekty diagnostyczne i terapeutyczne
• Poród drogami natury i cięcie cesarskie w świetle Evidence Based Medicine
• Infekcje wirusowe w ciąży

prof. dr hab. Jan Oleszczuk
• Postępowanie w ciężkich krwotokach poporodowych
• Poród przedwczesny
• Reanimacja/resuscytacja wewnątrzmaciczna

dr n. med. Marzena Dębska
• Konflikt płytkowy
• Żylna choroba zatorowo-zakrzepowa w ciąży
• Współczesne metody postepowania w konflikcie czerwonokrwinkowym

Czwartek

10:00-14:00 Zakwaterowanie.
13:00-14:00 Obiad.
14:00-16:00 Rozpoczęcie kursu. Wykład. Prof. dr hab. R. Dębski
16:00-16:15 Przerwa kawowa
16:15-18:15 Wykład. Prof. dr hab. R. Dębski
18:30- Kolacja uroczysta – statek – rejs 1,5h – kontynuacja „Grill”

Piątek

08:00-09:00 Śniadanie
09:00-11:00 Wykład. Prof. dr hab. J. Oleszczuk
11:00-11:15 Przerwa kawowa
11:15-14:00 Wykład Prof. dr hab. J. Oleszczuk
14:00-16:00 Przerwa obiadowa
16:00-17:30 Wykład. Dr n. med. M. Dębska
17:30-17:45 Przerwa kawowa
17:45-19:00 Wykład. Dr n. med. M. Dębska
19:00-21:00 Kolacja

Sobota

07:30-08:30 Śniadanie
08:30-11:00 Wykład. Dr n. med. P. Szkodziak
11:00-11:15 Przerwa kawowa
11:15-13:00 Wykład. Dr n. med. P. Szkodziak
13:00 Zakończenie kursu. Rozdanie certyfikatów uczestnictwa. Obiad.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany w kolejności wystąpień poszczególnych prelegentów.