1-2.04.2022 UROGINEKOLOGIA PRAKTYCZNA

Termin kursu: 1-2.04.2022
Miejsce: Wierzba k. Rucianego Nidy, Dom Pracy Twórczej, Ośrodek PAN
Punkty edukacyjne: 12
Kierownik naukowy kursu: prof. dr hab. n. med. Ewa Barcz
Wykładowcy: prof. dr hab. n. med. Ewa Barcz

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Całkowity koszt kursu: 1800zł

 

TEMATY WYKŁADÓW:

 

Piątek 1.04.2022 godz. 11:00 – 19:00

 Nietrzymanie moczu u kobiet

 1. Definicje
 • Wysiłkowe nietrzymanie moczu
 • Zespół pęcherza nadreaktywnego
 • Neurogenne nietrzymanie moczu
 1. Epidemiologia i czynniki ryzyka
 2. Diagnostyka
 3. Badanie podmiotowe
 • Miedzynarodowa nomenklatura uroginekologiczna
 • Objawy podmiotowe i przedmiotowe
 • Wywiad uroginekologiczny
 • Kwestionariusze jakości zycia
 1. Badanie przedmiotowe
  • Badanie fizykalne
  • Badania laboratpryjne
  • USG
  • Urodynamika
  • Obiektywne testy ilościowe
 2. Leczenie
 3. WNM
 • Farmakoterapia
 • Fizjoterapia
 • Leczenie operacyjne (omówienie technik , wyniki leczenia, powikłania) prezentacja filmów, tips and trics
 1. OAB
 • Leczenie behawioralne
 • Leczenie farmakologiczne
 • Leczenie zabiegowe (toksyna botulinowa, neuromodulacja)- techniki, wyniki leczenia, powikłania – prezentacja filmów
 1. Neurogenne NTM
 • Leczenie

Sobota 2.04.2022 godz. 8:00 – 13:30

Zaburzenia statyki narządów miednicy

 1. Anatomia dna miednicy
 2. Patofizjologia zaburzeń statyki
 3. Definicje – nomenklatura międzynarodowa
 4. Diagnostyka
 5. Wywiad (nomenklatura, objawy, kwestionariusze jakości zycia)
 6. Badanie fizykalne
 7. Badania dodatkowe (USG, MRI, cystografia, urografia)
 8. Leczenie
 9. Leczenie zachowawcze (fizjoterapia, pessaroterapia, farmakoterapia)
 10. Leczenie zabiegowe (wskazania, przeciwskazania, wyniki, powikłania) – prezentacja filmów
 • Techniki pochwowe
 • Techniki brzuszne
 • Wykorzystanie materiałów syntetycznych (techniki pochwowe, brzuszne w tym laparoskopia, robot)
 • Techniki natywne

 

Podsumowanie

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godzin wystąpień poszczególnych prelegentów.