18-19.11.2022 UROGINEKOLOGIA PRAKTYCZNA Z WARSZTATAMI

Termin kursu: 18-19 listopada 2022
Miejsce: Hotel Roś, Al. Turystów 3, 12-200 Pisz
Punkty edukacyjne: 14
Kierownik naukowy kursu: prof. dr hab. n. med. Ewa Barcz
Wykładowcy: prof. dr hab. n. med. Ewa Barcz

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Całkowity koszt kursu: 1950zł

 

TEMATY WYKŁADÓW:

 

PIĄTEK 18.11.2022

od 10:00

Zakwaterowanie oraz rejestracja uczestników kursu.

11:00 – 12:00

Słodkie przekąski, kawa, herbata.

12:00 – 14:00 

Przywitanie uczestników. Rozpoczęcie kursu. Wykład.

· Uroginekologia zakres interwencji diagnostyczno leczniczych

· Epidemiologia chorób dna miednicy

14:00 – 15:00 

Obiad.

15:00 – 17:00 

· Anatomia dna miednicy – podstawy definicji zaburzeń statyki

· Diagnostyka podmiotowa jako baza do podejmowania decyzji terapeutycznych

17:00 – 17:20 

Przerwa kawowa.

17:20 – 20:00 

· Diagnostyka przedmiotowa

a. Badanie kliniczne w nietrzymaniu moczu

b. Badania dodatkowe w nietrzymaniu moczu

c. Badania ultrasonograficzne w nietrzymaniu moczu

d. Badania obrazowe w nietrzymaniu moczu

e. Badanie kliniczne w POP

f. Badanie ultrasonograficzne w POP

·  Terapia konserwatywna w NTM i POP

a. Leczenie hormonalne

b. Pessaroterapia

c. Farmakoterapia

· Podstawy kwalifikacji do leczenia operacyjnego

20:00 – 24:00

Kolacja.

 

SOBOTA 19.11.2022

7:00 – 8:00

Śniadanie

8:00 – 10:00

· Podstawowe techniki operacyjne w uroginekologii (filmy, schematy)

10:00 – 10:30

Przerwa kawowa.

10:30 – 13:00

· Warsztaty.

13:00 – 13:45

Obiad.

13:45 – 15:00

· Warsztaty cd.

15:00

Zakończenie kursu, wręczenie certyfikatów.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany kolejności wystąpień poszczególnych prelegentów.

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godzin wystąpień poszczególnych prelegentów.