21-23.11.2019 DIAGNOSTYKA I LECZENIE CHORÓB DNA MIEDNICY U KOBIET. PODSTAWY UROGINEKOLOGII.

Termin kursu: 21-23.11.2019
Miejsce: Hotel Mazurski Raj, Piaski 5, 12-220 Pisz
Punkty edukacyjne: 14
Kierownik naukowy kursu: prof. dr hab. n. med. Ewa Barcz
Wykładowcy: prof. dr hab. n. med. Ewa Barcz

Podstawowy koszt kursu: 2300zł

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Czwartek
od 19:00 Przyjazd i zakwaterowanie uczestników
19:00 – 22:00 Kolacja
Piątek
7.30 – 9.00 Śniadanie
09.00 – 9.10 Przywitanie uczestników prof. dr hab. E. Barcz, dr n. med. Robert Boroń
09.10 – 13.30 Epidemiologia chorób uroginekologicznych
Czynniki ryzyka nietrzymania moczu i zaburzeń statyki narządów miednicy
Profilaktyka chorób uroginekologicznych
Definicje i klasyfikacje
a.      Definicje objawów podmiotowych
b.      Defnicje objawów przedmiotowych
c.      Definicje zespołów chorobowych
d.      Definicje urodynamiczne
e.      Nietrzymanie moczu (typy, etiopatogeneza)
f.        Zaburzenia statyki narządów miednicy (typy, mechanizmy, miejsca uszkodzeń)
13.30 – 14.30 Przerwa obiadowa
14.30 – 19.00 Diagnostyka podmiotowa i przedmiotowa
a.      Wywiad
b.      Ocena jakości życia
c.      Badanie fizykalne
d.      Badania obrazowe
1.      Badanie usg
2.      Badania  urodynamiczne
3.      Badania rtg
Leczenie zachowawcze
a.      Ntm
1.      Leczenie behawioralne
2.      Pessaoterapia
3.      Estrogenoterapia
4.      Fizjoterapia
5.      farmakoterapia
b.      Zaburzenia statyki
1.      Pessaoterapia
2.      Estrogenoterapia
Fizjoterapia
19.00 Kolacja
Sobota
7.00 – 9.00 Śniadanie
09.00 – 11.00 Leczenie operacyjne (wskazania, przeciwskazania, technika, powikłania, skuteczność)
a.    Nietrzymanie moczu
1.    Operacje załonowe
2.    Operacje slingowe
3.    Bulking agents
4.    Toksyna botulinowa
5.    Neuromodulacja
b.    POP
1.      Droga pochwowa
·        Operacje plasytczne
·        Opracje podwieszające
·        Operacje z użyciem materiałów syntetycznych
2.      Droga brzuszna (laparoskopowa)
·        Kolposakropeksja
·        Podwieszenia boczne
Powikłania uroginekologiczne
a.                Urazy śródoperacyjne (pęcherz moczowy, cewka, moczowody)
b.                Powikłania po operacjach ruginekologicznych
·        Nieskuteczność
·        Nawroty
·        Zaburzenia mikcji
·        Zespoły bólowe
·        zapalenia
14.00 Podsumowanie, rozdanie certyfikatów i pożegnanie uczestników. Obiad.

__________________________________________
W piątek od godziny 19:00 planowana jest kolacja uroczysta przy muzyce granej przez DJ-a. Wydarzenie finansowane jest ze środków własnych organizatora.

Kolacja uroczysta nie jest finansowana ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE.
__________________________________________
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godzin wystąpień poszczególnych prelegentów.