26-28.11.2020 PRAKTYCZNA UROGINEKOLOGIA.

Termin kursu: 26-28.11.2020
Miejsce: Dom Pracy Twórczej, Ośrodek PAN, Wierzba 1
Punkty edukacyjne: 16
Kierownik naukowy kursu: prof. dr hab. n. med. Ewa Barcz
Wykładowcy: prof. dr hab. n. med. Ewa Barcz

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Podstawowy koszt kursu: 2000zł

CZWARTEK

18.00 – 22.00 Przyjazd i zakwaterowanie uczestników kursu

19.00 – 22.00 Kolacja

PIĄTEK

8.00 – 9.00 Śniadanie

9.00 – 9.10 Przywitanie uczestników, sprawy organizacyjne, rozpoczęcie kursu

9.10 – 13.30 (przerwa kawowa ok 11.00)

 Nietrzymanie moczu u kobiet

1.     Definicje

·       Wysiłkowe nietrzymanie moczu

·       Zespół pęcherza nadreaktywnego

·       Neurogenne nietrzymanie moczu

2.     Epidemiologia i czynniki ryzyka

3.     Diagnostyka

a.     Badanie podmiotowe

·       Miedzynarodowa nomenklatura uroginekologiczna

·       Objawy podmiotowe i przedmiotowe

·       Wywiad uroginekologiczny

·       Kwestionariusze jakości zycia

b.     Badanie przedmiotowe

–  Badanie fizykalne

–  Badania laboratpryjne

–  USG

–  Urodynamika

–  Obiektywne testy ilościowe

4.     Leczenie

a.     WNM

·       Farmakoterapia

·       Fizjoterapia

·       Leczenie operacyjne (omówienie technik , wyniki leczenia, powikłania) prezentacja filmów, tips and trics

b.     OAB

·       Leczenie behawioralne

·       Leczenie farmakologiczne

·       Leczenie zabiegowe (toksyna botulinowa, neuromodulacja)- techniki, wyniki leczenia, powikłania – prezentacja filmów

c.      Neurogenne NTM

·       Leczenie

SOBOTA

8.00 – 9.00 Śniadanie

9.00 – 13.30 (przerwa kawowa ok 11.00)

Zaburzenia statyki narządów miednicy

1.     Anatomia dna miednicy

2.     Patofizjologia zaburzeń statyki

3.     Definicje – nomenklatura międzynarodowa

4.     Diagnostyka

a.     Wywiad (nomenklatura, objawy, kwestionariusze jakości zycia)

b.     Badanie fizykalne

c.      Badania dodatkowe (USG, MRI, cystografia, urografia)

5.     Leczenie

a.     Leczenie zachowawcze (fizjoterapia, pessaroterapia, farmakoterapia)

b.     Leczenie zabiegowe (wskazania, przeciwskazania, wyniki, powikłania) – prezentacja filmów

·       Techniki pochwowe

·       Techniki brzuszne

·       Wykorzystanie materiałów syntetycznych (techniki pochwowe, brzuszne  w tym laparoskopia, robot)

·       Techniki natywne

 

Podsumowanie

13.30  Zakończenie kursu. Obiad.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godzin wystąpień poszczególnych prelegentów.