27-29.02.2020 KOLPOSKOPIA OCZAMI PRAKTYKA

Kierownik naukowy kursu: dr n. med. Grzegorz Głąb
Wykładowcy: dr n. med. Grzegorz Głąb, dr Konrad Florczak
Termin kursu: 27-29.02.2020
Miejsce kursu: zostanie podane wkrótce
Punkty edukacyjne: 18
Koszt kursu: 2200zł

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Wykłady o kolposkopii połączonej z badaniem cytologicznym przy użyciu mikroskopu kontrastowo-fazowego. Możliwości przyżyciowej cytodiagnostyki w codziennej praktyce ambulatoryjnej. Korzyści z łączenia kolposkopii i badania cytologicznego, pogłębiona diagnostyka molekularna zakażenia HPV HR metodą PCR i cytohistochemiczną białka p16/Ki67. Miejsce immunoprofilaktyki i immunostymulacji HPV w postępowaniu terapeutycznym i kontroli po leczeniu zmian przednowotworowych szyjki macicy , sromu i pochwy. Zabiegi diagnostyczne i terapeutyczne w praktyce ambulatoryjnej ( chirurgia klasyczna i elektrochirurgia). Mobilna kolposkopia EVA System. Prezentacja praktyczna badań rozmazów pochwowo szyjkowych w mikroskopach kontrastowo-fazowych i wideokolposkopia HDMI firmy Medi.com

Czwartek
od 13:00 Zakwaterowanie. Obiad.

14:30 – 19:00 Rozpoczęcie kursu. Wykłady.
• Aktualne zagadnienia diagnostyki kolposkopowej. Karcinogeneza na przykładzie raka szyjki macicy i jej molekularne aspekty. Postępy w kolposkopii .Videokolposkopia HDMI i 3D . dr n. med. Grzegorz Głąb
• Wyposażenie gabinetu ginekologicznego w sprzęt służący do przeprowadzenia badania kolposkopowego. Mobilna kolposkopia EVA System. dr n. med. Grzegorz Głąb
• Miejsce diagnostyki kolposkopowej w nowoczesnym położnictwie i ginekologii. Zależności pomiędzy kolposkopią, cytodiagnostyką i badaniami molekularnymi.
• System cytologiczny Bethesda. Podstawy mikroskopii fazowo – kontrastowej. dr Konrad Florczak
• Łączne, jednoczasowe badanie kolposkopowe i cytologiczne z zastosowaniem mikroskopu kontrastowo-fazowego. dr n. med. Grzegorz Głąb
19:00 – 22:00 Kolacja

Piątek
8:00 – 9:00 Śniadanie

9:00 – 14:00 Wykłady
• Diagnostyka kolposkopowo-cytologiczna stanów zapalnych pochwy w codziennej praktyce. Cytodiagnostyka z zastosowaniem mikroskopu kontrastowo-fazowego. dr Konrad Florczak
• Nieprawidłowy wynik badania cytologicznego – postępowanie diagnostyczne z zastosowaniem kolposkopii i cytodiagnostyki przy użyciu mikroskopu kontrastowo-fazowego. Rola pogłębionej diagnostyki molekularnej. dr n. med. Grzegorz Głąb
prezentacja praktyczna obrazów kolposkopowych i cytologicznych
• Łączne, jednoczasowe badanie kolposkopowe i cytologiczne przy użyciu mikroskopu kontrastowo- fazowego w codziennej praktyce. Wskazówki praktyczne i zajęcia z mikroskopami dr n. med. Grzegorz Głąb, dr K. Florczak

14:00 – 15:30 Przerwa obiadowa

15:30 – 19:00 Wykłady.
• Zakażenia sromu i szyjki macicy wirusami Papilloma – kolposkopia subklinicznego zakażenia szyjki macicy HPV. dr Grzegorz Głąb
• Weryfikacja nieprawidłowych wyników badań cytologicznych. Algorytmy postępowanie wg. NFZ i inne propozycje. dr Konrad Florczak
• Miejsce immunoprofilaktyki i immunostymulacji w postępowaniu z kobietami z zakażeniem HPV HR. Czynniki prognostyczne karcinogenzy raka płaskonabłonkowego dr n. med. Grzegorz Głąb
• Obrazy kolposkopowe podnabłonkowej sieci naczyniowej. Znaczenie diagnostyczne i rodzaje naczyń krwionośnych. dr Konrad Florczak

19:00 – 22:00 Kolacja

sobota

8:00 – 9:00 Śniadanie

9:00 – 13:30 Wykłady
• Zabiegi diagnostyczne i terapeutyczne zmian na sromie i szyjce macicy w praktyce ambulatoryjnej. Destrukcja, chirurgia klasyczna czy elektrochirurgia, możliwości i ograniczenia. dr n. med. Grzegorz Głąb, dr K. Florczak

• Problemy diagnostyczne w kolposkopii i cytodiagnostyce. Diagnostyka molekularna pogłębiona o badanie cytohistochemiczne białka p16/Ki67. dr n. med. Grzegorz Głąb, dr K. Florczak
• Praktyczne posługiwanie się mikroskopami kontrastowo-fazowymi

13:30 – 14:30 Przerwa obiadowa

14:30  – 16:00 Wykłady
• Demonstracja videokolposkopowa obrazów szyjki macicy. Ograniczenia w diagnostyce kolposkopowej. Obrazy kolposkopowe po zabiegach destrukcyjnych zmian szyjki macicy. dr n. med. Grzegorz Głąb
• Ocena obrazów kolposkopowych i cytologicznych w mikroskopie kontrastowo-fazowym w formie quizu
dr n. med. Grzegorz Głąb , dr Konrad Florczak
16:00 Zakończenie kursu, wręczenie certyfikatów. Kolacja

Kierownictwo naukowe kursu i prowadzenie: dr n. med. Grzegorz Głąb i dr Konrad Florczak

Grzegorz Głąb – ur. 1962 w Krakowie. Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej wydziału Lekarskiego w Zabrzu. Od 30 lat pracuje z Opolu. Specjalista ginekologii i położnictwa od 1994. Praca zawodowa w Wojewódzkim Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym i Noworodków im dr S. Mossora od stażysty do zastępcy Ordynatora. Prowadził Poradnię Patologii Szyjki Macicy. Doktorat w 1998 z połączenia kolposkopii i cytodiagnostyki kontrastowo-fazowej w Collegium Medicum UJ – promotor prof. Antoni Basta. Od 2002 współwłaściciel Centrum Diagnostyki Ginekologiczno-Położniczej GMW w Opolu od 2002   oraz GMW Embrio od 2004 ( jedyny na Opolszczyźnie ośrodek leczenia niepłodności akredytowany przez Ministerstwo Zdrowia i ESHRE). Od 2015 kierownik Zakładu Podstaw Położnictwa Wydziału Położnictwa w Państwowej Medycznej Szkole Zawodowej w Opolu. Zainteresowania zawodowe : intensywny nadzór położniczy, patologia szyjki macicy, kolposkopia, cytodiagnostyka kontrastowo-fazowa,   zakażenie HPV, techniki wspomaganego rozrodu. Współautor 3 atlasów multimedialnych o cytodiagnostyce kontrastowo-fazowej i zakażeniu HPV w ginekologii we współpracy z dr Konradem Florczakiem od 2001 roku. Popularyzator kolposkopii i wiedzy o zakażeniu HPV w regionie Dolnego Śląska i Opolszczyźnie.

Hobby: dalekowschodnie sztuki walki

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany kolejności zajęć.