504 075 804

usg@usg.pisz.pl

(gdy nie odbieramy, oddzwonimy :)

pon. - pt.: 7:00 - 19:00

R E G U L A M I N

§ I.
Podstawą zakwalifikowania na kursy w Mazurskiej Szkole USG i Ginekologii jest:

1. Zgłoszenie poprzez formularz ze strony www.usg.pisz.pl, telefoniczne, mailowe lub listowe.
2. Wpłata zaliczki w wysokości minimum 500zł minimum 30 dni przed edycją kursu. Brak wpłaty zaliczki nie gwarantuje rezerwacji miejsca.

§ II.
W przypadku rezygnacji z kursu:

1. Zaliczka jest zwracana w 100% jeśli rezygnacja zgłoszona jest min. 2 tygodnie przed kursem.
2. Do 7 dni przed jego edycją, zaliczka nie jest zwracana ale kursant ma prawo wyboru kolejnego kursu w bieżącym bądź następnym roku kalendarzowym.
3.  Poniżej 7 dni przed kursem, zaliczka nie jest zwracana.

§ III.
W ramach podstawowej opłaty kursowej kursanci kwaterowani są w pokojach dwu- i trzyosobowych.

§ IV.
Zakwaterowanie w pokojach jednoosobowych jest możliwe tylko za dodatkową opłatą zależną od ośrodka, w którym odbywa się szkolenie. Liczba pokoi jednoosobowych jest ograniczona (8szt). W przypadku ich wyczerpania, kolejne pokoje do samodzielnego wykorzystania, dostępne są tylko po uiszczeniu pełnej opłaty kursowej za kolejną osobę. Rezerwacja pokoi jednoosobowych powinna być zgłaszana w momencie rejestracji na kurs.

§ V.

Za szkody wyrządzone w ośrodku odpowiada uczestnik kursu i jest zobowiązany do pokrycia kosztów naprawy oraz usunięcia wszelkich uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania bądź zniszczenia.

§ VI.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub odwołania kursu w związku ze zbyt małą liczbą chętnych lub z powodu innych czynników niezależnych od organizatora. Organizator ma obowiązek poinformowania osób zgłoszonych telefonicznie, mailowo lub smsowo. W przypadku odwołania kursu, organizator zwraca wszystkie zaliczki wpłacone na poczet kursu. W przypadku zmiany terminu osoba z opłaconą zaliczka ma prawo przenieść tę zaliczkę na inny wybrany przez siebie kurs pod warunkiem, że są tam wolne miejsca.

§ VI.

Zgodnie z art. 2 pkt 4a oraz art. 43a i nast. ustawy o prawach konsumenta, zarejestrowany uczestnik kursu, który dokonał opłaty zaliczki, w przypadku stwierdzenia niezgodności „towaru” z umową posiada prawo wniesienia reklamacji na w/w niezgodność. Reklamacje należy zgłaszać drogą pisemną na poniżej podany adres korespondencyjny. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 21 dni od momentu dostarczenia przesyłki reklamacyjnej.

Mazurska Szkoła Ultrasonografii i Ginekologii R. Boroń Sp. J., ul. Leśna 18, 12-200 Pisz tel.: 504 075 804 email: usg@usg.pisz.pl

NIP 8491593774   KRS 0000847805   REGON 386379902