Regulamin

R E G U L A M I N

§ I.
Podstawą zakwalifikowania na kursy w Mazurskiej Szkole USG i Ginekologii jest:

1. Zgłoszenie poprzez formularz ze strony www.usg.pisz.pl, telefoniczne, mailowe lub listowe.
2. Wpłata zaliczki w wysokości minimum 500zł minimum 30 dni przed edycją kursu. Brak wpłaty zaliczki nie gwarantuje rezerwacji miejsca.

§ II.
W przypadku rezygnacji z kursu:

1. Zaliczka jest zwracana w 100% jeśli rezygnacja zgłoszona jest min. 2 tygodnie przed kursem.
2. Czternaście dni przed jego edycją, zaliczka nie jest zwracana ale kursant ma prawo wyboru kolejnego kursu w bieżącym bądź następnym roku kalendarzowym.
3.  Poniżej 7 dni przed kursem, zaliczka nie jest zwracana.

§ III.
W ramach podstawowej opłaty kursowej kursanci kwaterowani są w pokojach dwu- i trzyosobowych.

§ IV.
Zakwaterowanie w pokojach jednoosobowych jest możliwe tylko za dodatkową opłatą zależną od ośrodka, w którym odbywa się szkolenie. Liczba pokoi jednoosobowych jest ograniczona (8szt). W przypadku ich wyczerpania, kolejne pokoje do samodzielnego wykorzystania, dostępne są tylko po uiszczeniu pełnej opłaty kursowej za kolejną osobę. Rezerwacja pokoi jednoosobowych powinna być zgłaszana w momencie rejestracji na kurs.

§ V.

Za szkody wyrządzone w ośrodku odpowiada uczestnik kursu i jest zobowiązany do pokrycia kosztów naprawy oraz usunięcia wszelkich uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania bądź zniszczenia.

§ VI.
Istnieje możliwość przyjazdu z osobą towarzyszącą. Osoba towarzysząca powinna być zgłaszana razem ze zgłoszeniem Uczestnika kursu. Ilość miejsc dla osób towarzyszących jest ograniczona i zależna od wielkości kursu. Koszt za osobę towarzyszącą jest zależny od długości kursu oraz ośrodka, w którym się odbywa. Opłata za osobę towarzyszącą powinna być dokonywana przelewem na konto Mazurskiej Szkoły USG i Ginekologii przed kursem.

§ VII.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub odwołania kursu w związku ze zbyt małą liczbą chętnych lub z powodu innych czynników niezależnych od organizatora. Organizator ma obowiązek poinformowania osób zgłoszonych telefonicznie, maliowo lub smsowo. W przypadku odwołania kursu, organizator zwraca wszystkie zaliczki wpłacone na poczet kursu.

Mazurska Szkoła USG i Ginekologii
Gemelli S.C., ul. Leśna 18, 12-200 Pisz tel.: 504 075 804 email: usg@usg.pisz.pl